Smart och hållbar digitalisering med din verksamhet i centrum

Nexus Link har allt du behöver för att få verksamheten och IT att jobba tillsammans och skapa en flexibel, stabil och affärsfokuserad plattform.

Vår erfarenhet visar att det som särskiljer de bästa organisationerna från mängden är samspelet mellan IT och verksamhet. Med en gemensam bild av nuläge och förändringsbehov kan fokus ligga på värdeskapande aktiviteter istället för tekniska hinder.

Med Nexus Link får du stöd i alla steg i processen – från första strategimötet till sista kodraden.

Det här är Nexus Link

Metodik och verktyg för att knyta samman verksamhet och IT.

En arkitektur för att sammanfoga alla IT-system till en digital affärsplattform.

SaaS-tjänster för att förenkla, förbättra och snabba upp din affärs- och IT-utveckling.

Digitalisering på dina villkor

Gå från snåriga och komplexa integrationer mellan olika IT-system till en digital affärsplattform anpassad till din verksamhet. Med Nexus Link sker förflyttningen stegvis i en takt som passar dina strategier och förutsättningar. Varje ny del tillför ett tydligt mervärde och kan snabbt nyttjas av hela verksamheten.

Redo för snabba omställningar

Bli proaktiv och agera snabbt på de många förändringar som sker i din omvärld. Med Nexus Link kan du dra nytta av tidigare investeringar i befintliga system samtidigt som det är lätt att utöka eller lägga till nya tjänster och produkter som verkligen skapar affärsvärde.

Utnyttja den fulla potentialen i din data

Få djupare insikter om dina kunder och processer så att du kan fatta bättre strategiska beslut. Upptäck nya affärsmöjligheter när du kan analysera affärskritisk information från alla delar av din verksamhet.

Frigör din arkitektur

Nexus Link hjälper dig att frikoppla dina system så att varje enskild del kan utvecklas efter behov.

Reagera på händelser

Med definierade affärshändelser kan alla system lyssna på, analysera och reagera på det som sker runtom i din verksamhet.

Koppla loss referenser

Undvik direktintegrationer mellan system genom att centralisera översättningar av referenser.

Synkronisera data

Med synkronisering av data kan du uppdatera information i vilket system som helst och se den spridas till hela organisationens övriga system i realtid.

Xlent logo in white and orange

Nexus Link ägs och drivs av XLENT. XLENT är ett nordiskt strategi- och IT- konsultbolag med ca 350 medarbetare och lokal närvaro på 15 olika orter i Sverige.